NASZA OFERTA
STOLARKA ALUMINIOWA - HERA

HERA jest  systemem przeznaczonym do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych zawieszanych i międzystropowych oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji przestrzennych w obiektach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i użyteczności publicznej. Konstrukcję nośną stanowią elementy pionowe (słupy – mocowane do konstrukcji budynku) i poziome (rygle - mocowane do słupów ) wykonane z kształtowników aluminiowych o przekroju otwartym bądź skrzynkowym. Cechą charakteystyczną systemu HERA jest wykonanie profili nośnych słupów i rygli z tych samych kształtowników z zastosowaniem specjalnego systemu łączenia, co pozwala znacznie zoptymalizować wykorzystanie profili.

Szerokość profili systemu HERA wynosi 50 mm, w tym również zewnętrznych listew maskujących. Ponadto listwy maskujące posiadają zaokrąglone krawędzie, co dodaje efektu lekkości konstrukcji i pozwala realizować estetyczne fasady z wąskimi liniami podziału. W zależności od podziałów, obciążeń zewnętrznych i sposobu zamocowania konstrukcji system posiada odpowiednią ilość słupów o zróżnicowanej sztywności (o momentach bezwładności Ix=1,61÷712,47 cm4). W przypadku konieczności zwiększenia sztywności słupów istnieje możliwość wzmocnienia ich wewnętrznymi kształtownikami aluminiowymi bądź stalowymi. Najmniejsze słupy (95700) przeznaczone są do mocowania na podkonstrukcji stalowej bądź drewnianej. Połączenie rygla ze słupem oraz otwory wykonane w listwach dociskowych i maskujących umożliwiają prawidłowe odwodnienie i wentylację ściany. System mocowania słupów zarówno do czoła stropu jak i pomiędzy stropami umożliwia wykonanie prawidłowej dylatacji pionowej zapobiegającej powstawaniu dodatkowych naprężeń termicznych.

System pozwala na osiągnięcie dobrej izolacyjności termicznej i akustycznej poprzez zastosowanie przekładek termicznych z PCV oraz komorowych uszczelek z EPDM.

Grubość wypełnień w zależności od zastosowanych rygli i uszczelek wynosi od 6 do 44 mm. Zastosowanie specjalnych trzpieni talowych jako podpórek do wypełnień pozwala na zastosowanie szkła o ciężarze do 310 kg. Montaż szkła lub innego wypełnienia odbywa się poprzez przykręcenie listew dociskowych wkrętami  ze stali nierdzewnej bez konieczności wykonywania wstępnie otworów w przekładce termicznej.

Wykonywanie ścian łamanych w przekroju poziomym i pionowym możliwe jest poprzez zastosowanie specjalnych profili nakładkowych oraz odpowiednio ukształtowanych listew dociskowych i maskujących. Pozwala to na swobodne kształtowanie bryły budynku. W przypadku ścian łamanych w pionie oraz dachów, świetlików należy dodatkowo stosować uszczelnienie butylowo-aluminiowe pod listwy dociskowe zwiększające szczelność konstrukcji.

Ściany osłonowe systemu HERA mogą być wykonywane jako dwukolorowe (tzn. inny kolor wewnątrz i inny na zewnątrz fasady) z wykorzystaniem technologii lakierowania proszkowego.

Ściana osłonowa systemu HERA powinna być wykonana zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie dla każdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz obliczeń statycznych w projekcie powinny być określone kształtowniki aluminiowe na słupy i rygle, akcesoria do mocowania słupów do konstrukcji budynku i rygli do słupów, schemat mocowania konstrukcji ściany do konstrukcji budynku oraz połączeń odcinków słupów. W projekcie powinny być określone wszystkie pozostałe materiały i elementy ściany, szczegóły połączeń i uszczelnień pomiędzy elementami ściany a konstrukcją budynku oraz sposób wentylacji i odwodnień ściany. Projekt winien uwzględniać wymagania wynikające z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane.

GDZIE JESTEŚMY
Stare Bożejewo 44
18-430 Wizna
Centrum Obsługi Klienta
tel. (86) 215 24 20
fax. (86) 215 21 96
biuro@plastixal.pl
more
PALETA KOLORÓW
dobierz kolor
swoich okien
barwy
acrylcolor
okleiny
drewnopodobne
more
NASZE CERTYFIKATY
more
NAM MOŻESZ UFAĆ
rzetelna firma
more