NASZA OFERTA
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU

 

FIRMA PLASTIXAL KOŁAKOWSKI MARIUSZ zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu wyboru oferty na:

 

Kompleksową budowę budynku produkcyjnego z częścią biurowo-socjalną w miejscowości Stare Bożejewo 44 zgodnie z opracowanym projektem budowlanym oraz przedmiarami robót stanowiącymi załączniki do Zapytania Ofertowego.

Zakres inwestycji obejmuje następujące roboty związane z budową budynku:

- branża: budowlana

- branża: elektryczna

- branża: sanitarna (instalacja c.o.)

- branża: sanitarna (instalacja wod. – kan.)

 

Kod CPV:

Nazwa kodu CPV

45000000-7

Roboty budowlane

45111300-1

Roboty rozbiórkowe

45213000-3

Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

44621000-9

Grzejniki i kotły grzewcze

45330000-9

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6

Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 

                                                        

 

Termin składania ofert:             od 06.06.2017 r. do 21.06.2017 r. / termin nieprzekraczalny

 

Rozpatrzenie ofert:                    do dn. 23.06.2017 r.

 

Sposób składania ofert:             Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Stare Bożejewo 44, 18-430 Wizna  bądź e-mailem (skan podpisanej i wypełnionej oferty) na adres: mariusz.kolakowski@plastixal.pl

 

Dokumenty do pobrania:

·          Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania w zakładce „download” na stronie: www.plastixal.pl

 

 

  

 

POBIERZ "OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU"

 

GDZIE JESTEŚMY
Stare Bożejewo 44
18-430 Wizna
Centrum Obsługi Klienta
tel. (86) 215 24 20
fax. (86) 215 21 96
biuro@plastixal.pl
more
PALETA KOLORÓW
dobierz kolor
swoich okien
barwy
acrylcolor
okleiny
drewnopodobne
more
NASZE CERTYFIKATY
more
NAM MOŻESZ UFAĆ
rzetelna firma
more